lcp image

Det här är en miljövänlig hemsida

Widensakeri.se är utvecklad med Jamstack-teknik och utmärker sig genom sin energieffektivitet, vilket gör den till en idealisk lösning för att skapa hållbara och miljövänliga webbsidor. Denna energisnålhet uppnås på flera nivåer:

Snabb laddningstid

Jamstack-webbsidor har upp till 10 gånger snabbare laddningstider jämfört med traditionella webbsidor, vilket minskar energiförbrukningen under användningen.

Inga avancerade servrar

Jamstack bygger på att generera statiska sidor. Detta gör att mindre energi krävs för att driva och underhålla en webbplats jämfört med mer omoderna, servertunga tekniker.

Lägre CO2-utsläpp

Genom att minska behovet av tunga servrar, bidrar Jamstack även till lägre koldioxidutsläpp.

Hållbar utveckling och drift

Genom att använda Jamstack, bidrar man till en mer hållbar utvecklings- och driftsmiljö. Detta inkluderar såklart den direkta energibesparingen men bidrar även till mer hållbara digitala lösningar på lång sikt.

Sammanfattning

Jamstack-teknik är vägen framåt för att skapa hemsidor som inte bara är ultrasnabba och effektiva utan också miljömässigt hållbara. Genom att minska behovet av serverresurser och snabba upp laddningstider, bidrar denna teknik till minskade utsläpp och en mer energieffektiv digital närvaro.

Hemsidan är producerad med kärlek av Wilson Creative, en webbyrå i Kalmar och Stockholm.

Har du frågor eller förslag som rör den här webbsidan? Maila: info@wilsoncreative.se


© COPYRIGHT 2023 Widéns Åkeri i Kalmar AB, ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE